PODRUČJA KOJA MOŽETE STUDIRATI U AUSTRALIJI (dio 2)

fieldsofstudy

 

Studijski programi u Australiji su kategorizovani u takozvana studijska područja ili “Fields of Study”. To klasifikacijski sistem koji koriste australijske institucije kako bi opisale studijske programe, specijalizaciju i polja koja se izučavaju na studijskim programima.

ARHITEKTURA I GRAĐEVINA

Arhitektura i građevina su studije koje uključuju umjetnost, nauku, i tehnike koje su vezane za dizajniranje, konstruisanje, prilagođavanje i održavanje javnih, komercijalnih, industrijskih i stambenih objekata i okruženja. Također uključuje studije umjetnosti i nauke vezane za planiranje i izdradnju urbanog i regionalnog prostora. Teoreski dio ovog studijskog područja sadrži:

 • Estetiku i prostornu dinamiku
 • Građevinsku ekonomiju
 • Građevinsku fiziku
 • Tehniku i tehnologiju izgradnje
 • Organizaciju građenja
 • Arhitektonsko projektovanje i crtanje
 • Urbanizam

Glavna svrha ovog studijskog polja je izučavanje i razvijanje intergrisanih struktura i estetskih elemenata u zgradama i okolini, te konstruisanja, razrađivanje novih tehnika i upotreba novih materijala.

ZDRAVSTVO

Zdravstvo je nauka o postizanju i održavanju mentanog i fizičkog zdravlja ljudi i životinja. Teoretski sadržaj ovog studijskog polja uključuje:

 • Procese i mehanizme oboljenja
 • Obnavljanje i održavanje zdravlja
 • Dijagnostiku
 • Načela i prakse javnog zdravstva

Glavna svrha ovog studijskog polja je razvijanje i razumijevanje principa i prakse identificiranja, tretiranja, kontrolisanja i prevencije povreda i bolesti. Također uključuje razvijanje razumijevanja principa i praksi koje pružaju preventivnu, ljekovitu, rehabilativnu i palijativnu njegu.

OBRAZOVANJE

Obrazovanje je proces učenja. Uključuje metode, tehnike i teorije prenošenja znanja i vještina na drugu osobu. Teorijski sadržaj ovog polja sadrži:

 • Razvoj kurikuluma
 • Proces učenja i razvijanja vještina
 • Metode podučavanja

Glavna svrha ovog studijskog polja je razvijanje i razumijevanje procesa i metoda podučavanja, predškolskog odgoja, rada u školama, rada u visokoškolskim obrazovnim institucijama i ostalom sektoru vezanom za obrazovanje.

MENADŽMENT I TRGOVINA

Menadžment i trgovina je studijsko polje teoretskog i praktičnog planiranja, usmjeravanja, organizovanja, motivisanja i kombiniranja ljudskih i materijalnih resursa u prvatnim i javnim organizacijama i ustanovama. Također uključuje tehnološko poznavanje robe, pružanje dobara i ličnog razvoja. Teoretski sadržaj ovog polja uključuje:

 • Organizaciju i administraciju
 • Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima
 • Prodaju i maketing
 • Računovodstvo i upravljanje finansijama
 • Ljudsko ponašanje i pravilnu organizaciju vremena

Glavna svrhu ovog studijskog polja predstavlja razvijanje i razumijevanje teorije i prakse donošenja odluka, formiranje polica, organizacijski razvoj, planiranje, upravljanje finansijama, marketing i prodaju dobara i usluga.

 

 

PODRUČJA KOJA MOŽETE STUDIRATI U AUSTRALIJI (dio 1)

147409382

Studijski programi u Australiji su kategorizovani u takozvana studijska područja ili “Fields of Study”. To klasifikacijski sistem koji koriste australijske institucije kako bi opisale studijske programe, specijalizaciju i polja koja se izučavaju na studijskim programima.

Prirodna i fizička polja

Pod ovim poljima izučavaju se svi živi organizmi kao i svi prirodni statični objekti ili pojave, i to izučavanje se vrši putem ekperimentisanja, posmatranja i zaključivanja. Usvajanje teorije iz ovih studijskih područja je vezano za:

 • Atmosfersku nauku
 • Biološke procese
 • Hemijske reakcije
 • Geološke kompozicije i strukture
 • Laboratorijsku metodologiju
 • Matematičke i statističke tehnike
 • Posmatranja i mjerenja
 • Znanstvene metode
 • Subatomske partikule i kvantnu mehaniku
 • Termodinamiku i entropiju

Glavna svrha ovih studijskih područja je da se što više sazna o načinu funkcionisanja svemira i da ste što više doprinese znanosti.

Informacijske tehnologije

Informacijske tehnologije ustvari predstavljaju nauku koja se bavi obradom, prenosom i pohranjivanjem infomacija na računarima. Teroija ove nauke sadrži:

 • Teoriju o računarima
 • Računarskom programiranju
 • Formatiranju i kodiranju
 • Organiziranju, pohranjivanju i spašavanju informacija
 • Robotici i vještačkoj inteligenciji
 • Sistemskoj analizi

Glavna svrha ovog područja je da razvije i što bolje usavrši informacijske sisteme, programerske jezike, organizaciju informacija i vještačke inteligencije, te njihovu upotrenu u svrhe rješavanja problema.

Inžinjering i povezane tehnologije

Inžinjerin i povezane tehnologije su studije dizajna, izrade, instalacije, održavanja i rada mašina, sistema i struktura, te spojeva i prerade metala, keramike, hrane i drugih materijala. Uključuju i mjerenja zemljine površine te kartografisanje iste kao i njenih priordnih i izgrađenih svojstava. Teorija ovog studijskog područja uključuje:

 • Aeronautiku
 • Inžinjering i građevinsku tehnologiju
 • Prehrambenu tehnologiju
 • Satelitsku tehnologiju i daljinska istraživanja
 • Materijale
 • Principe dizajniranja, skiciranja, planiranja
 • Postrojenja i strojeve za održavanje

Glavni cilj istraživanja ovog studijskog polja je razvijanje i usavršavanje djelovanja materijala i energije, mjerenje i predstavljanje objekata, manevrisanje i konstrukcija postrojenja i strojeva.